Hjälp oss kämpa för hemlösa katter

Vårt mål är att minska antalet hemlösa katter

Vi vill utrota katthemlösheten. Idag finns omkring 100.000 hemlösa katter i Sverige och det är 100.000 för många. Många av katterna har blivit övergiva, och lever ofta i misär med svält och sjukdomar eftersom katter klarar sig dåligt på egen hand i naturen – och katthemmen räcker inte till. Katt-hemlösheten beror till största delen på okunskap hos kattägare. Okunskap om vikten av att kastrera sin katt. Det finns alltså väldigt många kattägare som bara genom att inte kastrera sin misse bidrar till att det hela tiden blir fler hemlösa katter. Problemet med hemlösa katter är så stort att Jordbruksverket nyligen har skärpt reglerna för vad som gäller om en kattägare väljer att ha sin katt ute. Vi hoppas att denna åtgärd på sikt ska kunna minska antalet hemlösa katter.

Mjau kämpar för att öka kattens värde i samhället. Låt oss minska antalet hemlösa katter tillsammans.

Genom att dela med dig av vår information kan du också hjälpa övergivna och hemlösa katter.

Mjau och alla hemlösa katter säger tack för hjälpen!