Avmaskning katt – hur ofta ska man avmaska katten?

De flesta katter får mask någon gång i livet. Speciellt vanligt är det hos de lite yngre kissarna. Har din katt dessutom ett extra öga för möss är sannolikheten ännu större och då kan det vara viktigare att hålla koll på din katts avmaskning. Hur ofta du bör avmaska din katt beror på ålder och om det är en inne- eller utekatt.

Hur vet man om katten har mask?

Det kan vara svårt att veta om katten har mask.

Avmagring, diarré, kräkningar, försämrad pälskvalitet, hosta, svullen buk och synlig blinkhinna över ögat kan alla vara tecken på att din katt har drabbats av en maskinfektion. Du kan ibland även se mask i avföring eller kräkningar.

Men många gånger bär katter på mask utan att uppvisa några symtom alls.

Hur ofta ska man avmaska en katt?

Avmaskning av katten är viktigt, men undvik onödig avmaskning. Precis som med bakterier kan maskar utveckla resistens mot avmaskningsmedel. Men hur ofta ska en katt avmaskas?

En vuxen katt behöver inte avmaskas regelbundet utan bara om du vet att den är smittad. En utekatt kan däremot behöva avmaskas regelbundet eftersom den löper större risk att drabbas av mask.

Däremot är avmaskning av kattunge viktigt redan från början. En kattunge bör avmaskas första gången innan den är tre veckor gammal och därefter ska den avmaskas varannan till var fjärde vecka, upp till tre månaders ålder. Hur ofta beror på vilket avmaskningsmedel du använder.

Om din katt drabbas av mask

Det finns receptfria avmaskningsmedel på de flesta apotek. Rådfråga din veterinär om du är osäker på vad just din misse behöver. Har din katt dessutom fått ungar ska både de och kattmamman avmaskas.

Se även till att göra rent kattlådan och tvätta din katts favoritfilt ordentligt. Så undviker du att behöva upprepa avmaskning av din katt.

Hur smittar mask?

Kattlådan är en vanlig bov i dramat när det kommer till hur mask smittar. De osynliga spolmaskäggen kan sprida sig via kattens avföring och har du flera kissar hemma är risken därför stor att de sprider det till varandra.

Har du dessutom en busig utekatt är sannolikheten stor att den smittas av möss, fåglar och andra bytesdjur. Bandmasken smittar däremot inte kattkompisar emellan.

De lite yngre kissarna har även en stor risk att bli infekterade av spolmask direkt från sin mamma när de diar. Därför kan avmaskning av kattungarna behövas om mamman får mask.

Avmaskning katt –  skillnad mellan ute- och innekatter

Om din misse tycker om att vara utomhus löper den större risk att drabbas av mask. Detta eftersom den gärna busar med bytesdjur som kan vara smittade.

Har du en innekatt bör du därför använda ett skonsammare avmaskningsmedel för katt eftersom de i regel inte utsätts för samma risk, även om den givetvis kan smittas genom jorden du drar in med dina skor eller insekter som smugit sig in genom ditt öppna fönster. Var uppmärksam på symtomen. Avmaskning av katt är inte bra att göra i onödan, men finns symptomen behöver katten avmaskas.

En maskfri misse är en glad misse!

Kan människor smittas?

Det finns en väldigt liten risk att äggen från spolmasken smittar oss människor, och det orsakar väldigt sällan sjukdom. Kattens spolmask utvecklas däremot inte till fullvuxna maskar hos oss människor och infektionen går oftast över av sig själv.